lobbing

Lobbing to działanie na rzecz doinformowania decydenta lub legislatora o faktycznych konsekwencjach wprowadzanych regulacji prawnych oraz o pożądanych przez konkretną grupę interesu regulacjach prawnych lub decyzjach.

Radca prawny

Kancelaria Radcy Prawnego w Namysłowie Dr Paweł Kuczma prowadzi sprawy swoich klientów tak w Sądzie jak i na etapie postępowania przedsądowego (negocjacje, mediacje, wezwanie przedsądowe) oraz w toku

Procedury lobbingowe w samorządach

PROCEDURY LOBBINGOWE

Procedury lobbingowe ( lobbying ) regulują sposób postępowania, kontaktowania się urzędników z lobbystami.

Subskrybuje zawartość