procedury lobbingowe

Procedury lobbingowe to zespół regulacji proceduralnych mający za zadanie usprawnienie i rozjaśnienie kontaktów urzędników z osobami zabiegającymi o konkretne rozwiązania we wprowadzanych regulacjach prawnych oraz podejmowanych decyzjach.

Procedury lobbingowe w samorządach

PROCEDURY LOBBINGOWE

Procedury lobbingowe ( lobbying ) regulują sposób postępowania, kontaktowania się urzędników z lobbystami.

Subskrybuje zawartość