Policja Namysłów

Komisariat Policji w Namysłowie.
Telefon, adres i fax na komendę policji.
Policjantami z Namysłowa kieruje Komendant Powiatowy Policji

Swym zasięgiem komenda obejmuje powiat namysłowski a w nim gminy Namysłów, Wilków, Domaszowice, Świerczów i Pokój.