Procedury lobbingowe w samorządach

PROCEDURY LOBBINGOWE

Procedury lobbingowe ( lobbying ) regulują sposób postępowania, kontaktowania się urzędników z lobbystami. Nakładają karby ale i wyznaczają kierunki jasnej i wyraźnej współpracy pomiędzy instytucjami a osobami lobbującymi na rzecz konkretnych rozwiązań legislacyjnych, organizacyjnych czy wszelkich decyzji.

LOBBYSTA

Lobbyści informują decydentów o często nieprzewidzianych konsekwencjach ich decyzji, o skutkach wprowadzanych regulacji oraz podpowiadają możliwe a uznane przez reprezentowaną stronę rozwiązania.

WPROWADZANIE PROCEDUR LOBBINGOWYCH

Wprowadzenie przejrzystych procedur lobbingowych zmniejsza sferę niedomówień i lawinę niesłusznych oskarżeń o nieczyste intencje czy nawet interesowne działanie na rzecz konkretnych osób czy firm ( korupcję ).

Szkolenia z procedur lobbingowych w samorządach - kontakt: tadeusz2b[małpka]gmail.com